Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

005 -- Arbetsställenas brutto- och förädlingsvärde efter näringsgren och landskap 2013-2017

Välj variabler

Nej
2019-01-24
1 000 €
2017-09-19
Statistikcentralen
alyr_005_201700
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSSSS Näringsgrenindelning total , A JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE , B UTVINNING AV MINERAL ,

Valda 0 Totalt 80

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SS Totalt , 01 Nyland , 02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Tabellen har korrigerats 13.10.2015
Statistiken över regional företagsverksamhet innehåller uppgifter om arbetsställen hos företag i Finland fördelade på näringsgren och område. Primära variabler är antalet arbetsställen, omsättning, antalet anställda och brutto- och förädlingsvärdet av produktionen.
. = Uppgift kan inte förekomma.
.. = Uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd.
- = Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges.
Statistikens beskrivning
Begrepp och definitioner

Näringsgren (TOL 2008)

Näringsgrensindelningen TOL 2008 (Statistikcentralen, Handböcker 4, Helsingfors 2008). Näringsgrensindelningen TOL 2008 bygger på Europeiska unionens standard för näringsgrensindelning NACE Rev. 2, så att fyrsiffernivån i NACE har preciserats med en femte siffra för nationella behov.

Landskap

Landskap.

År

Statistikår.

Uppgifter

Antalet arbetsställen

Antalet arbetsställen

Antalet anställda totalt

Antalet anställda omfattar löntagare och företagare. De anställda har omvandlats till helårsanställda på så sätt att t.ex. en halvdagsanställd motsvarar en halv person och två halvdagsanställda motsvarar en helårsanställd.

Produktionens bruttovärde 1 000 €

Produktionens bruttovärde mäter arbetsställets verkliga produktion.

Produktionens förädlingsvärde 1 000 €

Förädlingsvärdet mäter arbetsställets sammanlagda förädlingsvärde för olika produktionsfaktorer inom arbetsställets egentliga produktionsverksamhet.

Antalet anställda totalt / arbetsställen

Henkilöstön lukumäärä per toimipaikka keskimäärin.