Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11fr -- Arbetsställen inom detaljhandeln efter kommun, 2013-2021

Välj variabler

Ja
2022-12-19
Detaljhandelns arbetsställen (st.):
antal
Anställda vid detaljhandelns arbetsställen (årsverken):
henkilötyövuosina
Omsättning för detaljhandelns arbetsställen (1000 euro):
tusen euro
Omsättning för detaljhandelns arbetsställen/person (1000 euro):
tusen euro
2023-03-03
2022-12-19
Statistikcentralen, statistik över regional företagsverksamhet
001_11fr_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2013 , 2014 , 2015 ,

Valda 1 Totalt 9

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 322

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Statistiken över regional företagsverksamhet genomförs revideringar som orsakar ett avbrott i tidsserien mellan åren 2020–2021. Läs mer om ändringen och dess inverkan i vårt meddelande.
Dokumentation för statistiken ... sekretessbelagd uppgift
- värdet noll