Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11fs -- Brutto- och förädlingsvärde av produktionen vid företagens arbetsställen efter näringsgren och landskap, 2013-2021

Välj variabler

Ja
2022-12-19
Företagens arbetsställen (st.):
antal
Anställda vid företagens arbetsställen (årsverken):
henkilötyövuosina
Bruttovärde av produktionen vid företagens arbetsställen (1 000 euro):
tusen euro
Förädlingsvärde av produktionen vid företagens arbetsställen (1 000 euro):
tusen euro
Anställda vid företagens arbetsställen (årsverken)/arbetsställe:
henkilötyövuosina
Företagens arbetsställen (%):
procent
Årsförändring av anställda vid företagens arbetsställen (%):
procent
Årsförändring av bruttovärde av produktion vid företagens arbetsställen (%):
procent
Årsförändring av förädlingsvärde av produktionen vid företagens arbetsställen (%):
procent
Årsförändring av Omsättning/person för företagens arbetsställen (%):
procent
2023-03-03
2022-12-19
Statistikcentralen, statistik över regional företagsverksamhet
001_11fs_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Företagens arbetsställen (st.) , Anställda vid företagens arbetsställen (årsverken) , Bruttovärde av produktionen vid företagens arbetsställen (1 000 euro) ,

Valda 1 Totalt 10

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2013 , 2014 , 2015 ,

Valda 1 Totalt 9

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03) , B-S exkl. K Näringsgrenar B-S exkl. K (05-96 exkl. 64-66) ,

Valda 0 Totalt 83

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Statistiken över regional företagsverksamhet genomförs revideringar som orsakar ett avbrott i tidsserien mellan åren 2020–2021. Läs mer om ändringen och dess inverkan i vårt meddelande.
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma
... sekretessbelagd uppgift
- värdet noll

Näringsgren (TOL 2008)

Näringsgrensindelningen TOL 2008 (Statistikcentralen, Handböcker 4, Helsingfors 2008). Näringsgrensindelningen TOL 2008 bygger på Europeiska unionens standard för näringsgrensindelning NACE Rev. 2, så att fyrsiffernivån i NACE har preciserats med en femte siffra för nationella behov.

Uppgifter

Företagens arbetsställen (st.)

Företagens arbetsställen, antal totalt

Anställda vid företagens arbetsställen (årsverken)

Antalet anställda omfattar löntagare och företagare. De anställda har omvandlats till helårsanställda på så sätt att t.ex. en halvdagsanställd motsvarar en halv person och två halvdagsanställda motsvarar en helårsanställd.

Företagens arbetsställen (%)

Årsförändring av företagens arbetsställen, antal

Årsförändring av förädlingsvärde av produktionen vid företagens arbetsställen (%)

Tuotannon jalostusarvon vuosimuutos (%)