Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

008 -- Ulkomaisen tuonnin käyttötaulukko perushintaan 2002, milj. euroa

Välj variabler

Nej
2006-10-04
1 000 000 euroa, käypiin hintoihin
2006-09-29
Tilastokeskus, Aluetilinpito
apt_008_200200
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Uusimaa , Varsinais-Suomi , Satakunta ,

Valda 0 Totalt 21

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 01 Maatalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut , 02 Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut , B Kalatalous ,

Valda 0 Totalt 33

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 01 Maatalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut , 02 Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut , B Kalatalous ,

Valda 0 Totalt 41

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Tarjonta- ja käyttötaulukot sekä niihin perustuvat panos-tuotostaulukot kuvaavat aluetalouden rakennetta ja niiden välisiä tuotevirtoja.
Kuvaus
Menetelmäseloste
Käsitteet ja määritelmät
Luokitukset
Yhteystiedot