Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

003 -- Bostadshushåll och boendebefolkning efter boenderymlighet 1990-2017

Välj variabler

Nej
2018-05-17
Antal bostadshushåll och antal personer i bostadshushållet
2018-05-17
Statistikcentralen
asas_003_201700
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 312

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2017 , 2016 , 2015 ,

Valda 0 Totalt 28

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Beskrivning
Begrepp och definitioner
I statistiken används i hela tidsserien områdesindelningen från 1.1.2018
Uppgifterna om inkorporerade kommuner har sammanslagits
Ett undantag är Längelmäkis partiella sammanslagning med Orivesi och Jämsä# med början 2006. Åren 1985>2005 hela befolkningen i Längelmäki sammanslogs med Jämsä.
Uppgifterna är därför inte allsidig jämförbara i tidsserien för landskapen Birkaland
och Mellersta Finland, Övre Birklands och Jämsä ekonomiska regioner
samt Jämsä och Orivesi kommuner.
Den partiella sammanslagningen av Sibbo 2009
Den 1 januari 2009 överfördes ett område på 29,1 km2 från Sibbo kommun till Helsingfors.
Till följd av detta ändrades kommungränsen mellan Helsingfors och Sibbo och
gränsen mellan Helsingfors ekonomiska region och Borgå ekonomiska region.
© Tilastokeskus - Statistikcentralen

Enhet

Golvyta/bostadshushåll, m2

Bostadsytan beräknas enligt insidorna av de väggar som omsluter den. Till bostadens yta räknas också hjälputrymmen (grovkök, klädrum o.dyl.), badrum, hobbyrum, brasrum, tvätt- och omklädningsrum i bastu som är belägen i lägenheten, samt rum som används såsom arbetslokal, om där inte arbetar avlönad arbetskraft.

Golvyta/person, m2

Bostadsytan beräknas enligt insidorna av de väggar som omsluter den. Till bostadens yta räknas också hjälputrymmen (grovkök, klädrum o.dyl.), badrum, hobbyrum, brasrum, tvätt- och omklädningsrum i bastu som är belägen i lägenheten, samt rum som används såsom arbetslokal, om där inte arbetar avlönad arbetskraft.

Trångbodda personer

Trångbodda:Fler än en person per rum, då köket inte räknas som ett separat rum.