Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

005 -- Bostadshushåll efter bostadens upplåtelseform och storlek 2005-2016

Välj variabler

Nej
2017-10-11
Bostadshushåll
2017-10-11
Statistikcentralen
asas_005_201600
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 312

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Alla ägarbostäder , Alla hyresbostäder ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2016 , 2015 , 2014 ,

Valda 1 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
I statistiken används i hela tidsserien områdesindelningen från 1.1.2017 Uppgifterna om inkorporerade kommuner har sammanslagits. Ett undantag är Längelmäkis partiella sammanslagning med Orivesi och Jämsä med början 2006. Åren 1985>2005 hela befolkningen i Längelmäki sammanslogs med Jämsä. Uppgifterna är därför inte allsidig jämförbara i tidsserien för landskapen Birkaland och Mellersta Finland, Övre Birklands och Jämsä ekonomiska regioner samt Jämsä och Orivesi kommuner. Den partiella sammanslagningen av Sibbo 2009 Den 1 januari 2009 överfördes ett område på 29,1 km2 från Sibbo kommun till Helsingfors. Till följd av detta ändrades kommungränsen mellan Helsingfors och Sibbo och gränsen mellan Helsingfors ekonomiska region och Borgå ekonomiska region. © Tilastokeskus - Statistikcentralen