Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

006 -- Bostäder efter hustyp, användningssyfte och byggnadsår 2017

Välj variabler

Nej
2018-05-17
Bostad
2018-05-17
Statistikcentralen
asas_006_201700
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 312

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , - 1920 , 1921 - 1939 ,

Valda 0 Totalt 11

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Beskrivning Begrepp och definitioner I statistiken används i hela tidsserien områdesindelningen från 1.1.2018. Uppgifterna om inkorporerade kommuner har sammanslagits. Ett undantag är Längelmäkis partiella sammanslagning med Orivesi och Jämsä med början 2006. Åren 1985>2005 hela befolkningen i Längelmäki sammanslogs med Jämsä. Uppgifterna är därför inte allsidig jämförbara i tidsserien för landskapen Birkaland och Mellersta Finland, Övre Birklands och Jämsä ekonomiska regioner samt Jämsä och Orivesi kommuner. Den partiella sammanslagningen av Sibbo 2009. Den 1 januari 2009 överfördes ett område på 29,1 km2 från Sibbo kommun till Helsingfors. Till följd av detta ändrades kommungränsen mellan Helsingfors och Sibbo och gränsen mellan Helsingfors ekonomiska region och Borgå ekonomiska region. © Tilastokeskus - Statistikcentralen