Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

002 -- Distributioner av kvadratsmeterpriser för gamla bostäder sedan 2010

Välj variabler

Nej
2018-01-30
euro per kvadratmeter
2018-05-02
2015-04-29
Statistikcentralen
ashi_002_2017q4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2010Q1 , 2010Q2 , 2010Q3 ,

Valda 1 Totalt 32

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Helsingfors , Helsingfors 1 , Helsingfors 2 ,

Valda 0 Totalt 17

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Revideringar i denna statistik
Statistik beskrivning
Begrepp och definitioner

Område

En regionindelning innebär en indelning av ett geografiskt område i mindre områden. Exempel på statistiska regionindelningar är kommunindelningen och landskapsindelningen.

Hustyp

Klassificeringen indelar bostäderna i olika typer. T.ex. flervåningshus, radhus, småhus. I statistiken över bostadspriser används klasserna flervåningshus och radhus. I uppgifterna för radhus ingår också småhus i form av bostadsaktie.

Antal rum

Antal rum är samma som antalet boningsrum i lägenheten. Köket räknas inte till boningsrum. Bostäder som hör till klass 3r+ har minst tre rum.

Uppgifter

Median

Mediaani on paljon käytetty keskiluku, joka ilmoittaa jakauman tyypillisen arvon. Täsmällisemmin kyseessä on jakauman keskimmäinen havaintoarvo, kun havainnot on järjestetty suuruusjärjestykseen. Jos havaintoja on parillinen määrä, on valittava kaksi keskimmäistä arvoa, joista otetaan keskiarvo.