Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

005 -- Priser och index för nya bostäder fr.o.m. år 2010

Välj variabler

Nej
2018-01-30
euro/kvadratmeter
2018-05-02
2015-04-29
Statistikcentralen
ashi_005_2017q4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2010 , 2011 , 2012 ,

Valda 1 Totalt 8

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela landet , Huvudstadsregionen , Övriga Nyland ,

Valda 0 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000