Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

112m -- Distributioner av kvadratsmeterpriser för gamla bostäder sedan 2015, 2015Q1-2021Q4*

Välj variabler

Ja
2022-01-28
Undre kvartil:
eur / m2
Median:
eur / m2
Övre kvartil:
eur / m2
2022-01-28
2018-05-02
Aktiebostadspriser, Statistikcentralen
003_112m_2021q4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Helsingfors , Helsingfors 1 , Helsingfors 2 ,

Valda 0 Totalt 21

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2015Q1 , 2015Q2 , 2015Q3 ,

Valda 1 Totalt 28

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Hustyp

Klassificeringen indelar bostäderna i olika typer. T.ex. flervåningshus, radhus, småhus. I statistiken över bostadspriser används klasserna flervåningshus och radhus. I uppgifterna för radhus ingår också småhus i form av bostadsaktie.

Antal rum

Antal rum är samma som antalet boningsrum i lägenheten. Köket räknas inte till boningsrum. Bostäder som hör till klass 3r+ har minst tre rum.

Kvartal

* preliminär uppgift

Kvartal

2021Q1*

* preliminär uppgift

2021Q2*

* preliminär uppgift

2021Q3*

* preliminär uppgift

2021Q4*

* preliminär uppgift

Uppgifter

Undre kvartil

25 % av observationerna enligt storleksordning förblir under värdet i fråga.

Median

Medianen är ett vanligt centralmått, som anger fördelningens mittersta värde, när observationerna ordnats i storleksordning. Om det finns ett jämnt antal observationer, väljs de två mittersta värdena, utifrån vilka man beräknar ett medeltal.

Övre kvartil

75 % av observationerna enligt storleksordning förblir under värdet i fråga.