Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

112q -- Genomsnittspriser på gamla aktiebostäder och antalet affärer efter postnummerområde och byggnadsår, 2010-2021*

Välj variabler

Ja
2022-01-28
Antal:
antal
2022-05-04
2018-05-02
Aktiebostadspriser, Statistikcentralen
014_112q_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 00100 Helsingfors centrum - Främre Tölö (Helsingfors ) , 00120 Rödbergen (Helsingfors ) , 00130 Gardesstaden (Helsingfors ) ,

Valda 0 Totalt 1 687

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: -1949 , 1950-1959 , 1960-1969 ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2010 , 2011 , 2012 ,

Valda 1 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken
Kvadratmeterpriserna i tabellen har korrigerats 7.4.2020.
I uppgifterna på postnummernivå täcks kvadratmeterpriset, om färre än 6 köp har gjorts i området. Dessutom används ett s.k. sekundärt skydd i tabellen. För att uppgifterna om de grupper som har få uppgifter inte ska kunna härledas med hjälp av andra uppgifter, täcker man de grupper som har över minimiantalet köp. Syftet med detta är att göra det omöjligt att urskilja försäljningspriset på en enskild bostad.

Postnummer

Postnummerområde

Hustyp

Hustyp, antal rum

Byggnadsår

Beskriver årtiondet att ett golv eller radhus där boende finns har byggts.

År

* preliminär uppgift

År

2021*

* preliminär uppgift

Uppgifter

Kvadratmeterspris (EUR/m2)

Kvadratmeterpriserna är geometriska medelvärden av kvadratmeterpriser som beräknats direkt utgående från materialet (EUR/Prices per square metre are weighted geometric averages of square prices (EUR/m2) calculated directly from the data).
Kvadratmeterpriserna beskriver skillnaderna i prisnivåerna mellan områdena och de ska inte användas för beräkning av prisförändringen.
Kvadratmeterpriserna beskriver skillnaderna i prisnivåerna mellan områdena och de ska inte användas för beräkning av prisförändringen.

Antal

Antalet beskriver överlåtelseskattedeklarationer som fåtts av Skatteförvaltningen före publiceringstidpunkten. Uppgifterna revideras under de följande publiceringar på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer när alla överlåtelseskattedeklarationer har fåtts av Skatteförvaltningen. Det är inte att rekommendera att använda antal köp för att beskriva köpaktiviteten.
Uppgifterna om köp på hemförsäljningen är inte totalt jämförbara med tidigare perioder fr.o.m. 2019Q4.
I antalet bostadsköp ingår hitas- och aravabostäder samt observationer som raderas på grund av en yta eller ett pris som avviker från beräkningen av kvadratmeterpriser eller indexet. Hitas-, arava- och ovan nämnda outlier-observationer avgränsas från beräkningen av kvadratmeterpriser och index.