Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12r3 -- Antal och värde på hemförsäljning, 2015Q1-2021Q4*

Välj variabler

Ja
2022-04-01
Antal hushålsköp fram till 2019:
lkm
Antal hushålsköp från och med 2020:
lkm
Värde på hemförsäljning fram till 2019:
miljoner euro
Värde på hemförsäljning frän och med 2020:
miljoner euro
2022-05-31
2020-06-12
Statistikcentralen, Aktiebostadspriser
001_12r3_2021q4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2015Q1 , 2015Q2 , 2015Q3 ,

Valda 1 Totalt 28

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela landet , Huvudstadsregionen , Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen) ,

Valda 0 Totalt 15

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken
Uppgifterna om köp och värde på hemförsäljningen av gamla aktiebostäder är inte totalt jämförbara med tidigare perioder fr.o.m. 2019Q4.

Kvartal

* preliminär uppgift

Hustyp

Klassificeringen indelar bostäderna i olika typer. T.ex. flervåningshus, radhus, småhus. I statistiken över bostadspriser används klasserna flervåningshus och radhus. I uppgifterna för radhus ingår också småhus i form av bostadsaktie.

Område

Område

Kvartal

2021Q1*

* preliminär uppgift

2021Q2*

* preliminär uppgift

2021Q3*

* preliminär uppgift

2021Q4*

* preliminär uppgift

Uppgifter

Antal hushålsköp fram till 2019

Antal hushålsköp

Antal hushålsköp från och med 2020

Antal hushålsköp

Värde på hemförsäljning fram till 2019

Värde på hemförsäljning totalt

Värde på hemförsäljning frän och med 2020

Värde på hemförsäljning totalt