Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

903 -- Priser och index för nya bostäder fr.o.m. år 2005

Välj variabler

Nej
2015-01-28
euro/kvadratmeter
2015-04-29
2015-01-26
Statistikcentralen
ashi_903_201400
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 1 Totalt 10

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela landet , Huvudstadsregionen , Övriga Nyland ,

Valda 0 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000