Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11zv -- Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänst enligt näringsgren (TOL 2008), 2005Q1-2022Q4*

Välj variabler

Ja
2023-01-26
Förtjänstnivåindex 2005=100:
indextal
Index för ordinarie förtjänst 2005=100:
indextal
Förtjänstnivåindex 2010=100:
indextal
Index för ordinarie förtjänst 2010=100:
indextal
Förtjänstnivåindex 2015=100:
indextal
Index för ordinarie förtjänst 2015=100:
indextal
2023-05-26
2019-05-17
Statistikcentralen, förtjänstnivåindex
001_11zv_2022q4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2005Q1 , 2005Q2 , 2005Q3 ,

Valda 1 Totalt 72

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Jordbruk och skuksbruk , C Tillverkning , 10-11 Livsmedels- och dryckerframställning ,

Valda 0 Totalt 44

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken * Preliminär uppgift

Kvartal

* preliminär uppgift

Kvartal

2022Q1*

* preliminär uppgift

2022Q2*

* preliminär uppgift

2022Q3*

* preliminär uppgift

2022Q4*

* preliminär uppgift