Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13dy -- Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänst enligt arbetsgivarsektor, 1995Q1-2022Q2*

Välj variabler

Ja
2022-08-26
Förtjänstnivåindex 1995=100:
indextal
Förtjänstnivåindex 2005=100:
indextal
Index för ordinarie förtjänst 2005=100:
indextal
Förtjänstnivåindex 2010=100:
indextal
Index för ordinarie förtjänst 2010=100:
indextal
Förtjänstnivåindex 2015=100:
indextal
Index för ordinarie förtjänst 2015=100:
indextal
Förtjänstnivåindex, årsförändringsprocent:
procent
Index för ordinarie förtjänst, årsförändringsprocent:
procent
2022-10-14
2022-01-02
Statistikcentralen, Förtjänstnivåindex
001_13dy_2022q2
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Förtjänstnivåindex 1995=100 , Förtjänstnivåindex 2005=100 , Index för ordinarie förtjänst 2005=100 ,

Valda 1 Totalt 9

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1995Q1 , 1995Q2 , 1995Q3 ,

Valda 1 Totalt 110

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken * Preliminär uppgift

Kvartal

* preliminär uppgift

Kvartal

2022Q1*

* preliminär uppgift

2022Q2*

* preliminär uppgift