Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

114c -- Elever som fått specialundervisning på deltid under läsåren, läsår 2005/2006 -- läsår 2018/2019

Välj variabler

Ja
2020-06-05
Alla grundskolelever under höstterminen:
antal
Elever med specialundervisning på deltid:
antal
2021-06-05
2020-04-15
Specialundervisning, Statistikcentralen
005_114c_2019
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 312

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Läsår 2005/2006 , Läsår 2006/2007 , Läsår 2007/2008 ,

Valda 0 Totalt 13

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken
Som regionuppgift anges läroverkets lokaliseringsområde enligt kommunindelningen år 2018.

Uppgifter

Alla grundskolelever under höstterminen

Uppgiften om alla elever gäller situationen 20.9 under höstterminen.

Elever med specialundervisning på deltid

Hur många av eleverna (per 20.9) fick specialundervisning på deltid under läsåret.