Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

Eduskuntavaalit 2007, äänestystiedot

Välj variabler

Nej
2007-06-07
lkm, %
2007-06-07
Tilastokeskus
001_oi57_tulos1_2007
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Koko maa , 01 Helsingin vaalipiiri , 091 Helsinki ,

Valda 0 Totalt 3 033

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Äänioikeutetut , Äänestäneet , Äänestysprosentti ,

Valda 0 Totalt 16

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000