Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

1. Åldersfördelningen bland kandidaterna efter kön, parti och valkrets i riksdagsvalet 2015

Välj variabler

Nej
2015-04-10
antal, %
2015-04-20
Statistikcentralen
110_evaa_101
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela landet , Helsingfors valkrets , Nylands valkrets ,

Valda 0 Totalt 14

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , SAML , SDP ,

Valda 0 Totalt 17

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 18 år , 19 år ,

Valda 0 Totalt 80

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Beskrivning
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll
Partierna:
SAML
Samlingspartiet SAML 1983-2015
SDP
Finlands Socialdemokratiska Parti SDP 1983-2015
SAF
Sannfinländarna SAF 1999-2015
Finlands Landsbygdsparti FLP 1983-1995
CENT
Centern i Finland CENT 1983-2015
VÄNST
Vänsterförbundet VÄNST 1991-2015
Demokratiska Förbundet för Finlands Folk, DFFF 1983-87
GRÖNA
Gröna förbundet GRÖNA 1991-2015
Gröna inte som eget parti 1987
Separat valmansförening Gröna 1983, ingick i gruppen övriga
SFP
Svenska folkpartiet i Finland SFP 1983-2015
KD
Kristdemokraterna i Finland KD 2003-2015
Finlands Kristliga Förbund FKF 1983-1999
Piratp.
Piratpartiet 2011-2015
FKP
Finlands Kommunistiska Parti FKP 1999-2015
Förändr.2011
Förändring 2011-2015
IP
Självständighetspartiet IP 2007-2015
Förändringskrafterna i Finland FKF 2003
Förbundet för det Fria Finland FFF 1995-1999
FAP
Finlands Arbetarparti FAP 2007-2015
KAP
Kommunistiska Arbetarpartiet - För Fred och Socialism KAP 1991-2015
KA
För de fattigas väl KA 2003-2015