Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

1. Åldersfördelningen bland kanditaterna efter kön, parti och valkrets i riksdagsvalet 2011

Välj variabler

Nej
2011-03-31
antal, %
2015-05-05
Statistikcentralen
110_evaa_101
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela landet , Helsingfors valkrets , Nylands valkrets ,

Valda 0 Totalt 16

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , CENT , SAML ,

Valda 0 Totalt 19

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 18 år , 19 år ,

Valda 0 Totalt 67

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Korrigering 31.3.2011: Koden av Ålands valkrets har korrigerats (var 16).
Beskrivning
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll