Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

102 -- 2. Uppgifter om röstning i riksdagsvalet 2019

Välj variabler

Nej
2019-04-24
antal, %
2019-04-23
Statistikcentralen
120_evaa_102
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela landet , 01 Helsingfors valkrets , 091 Helsingfors ,

Valda 0 Totalt 2 268

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Röstberättigade , Röstande , Valdeltagande ,

Valda 0 Totalt 16

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Beskrivning
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll
Röstningsområden som förenats i tabellen
10 Vasa valkrets: Korsholm 499 / 020 Österhankmo (+021)
13 Lapplands valkrets: Kittilä 261 / 005 Itäinen (+002), 008 Kallo (+003)