Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

2.2 Äänioikeutetut ja äänestäneet sekä ennakolta äänestäneet sukupuolen mukaan kunnittain eduskuntavaaleissa 2011 ja 2007

Välj variabler

Nej
2012-03-27
lkm, %
2015-05-05
Tilastokeskus
120_evaa_104
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Koko maa , Suomessa asuvat Suomen kansalaiset , S Kaupunkimaiset kunnat ,

Valda 0 Totalt 444

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Alueita , Äänioikeutettuja yhteensä , Äänioikeutettuja miehiä ,

Valda 0 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Tilaston kuvaus
Laatuseloste
Käsitteet ja määritelmät
Katsaus
Merkintätapojen selitykset:
. tieto on epälooginen esitettäväksi
.. tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen
- ei yhtään havaintoa