Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

2.3 Discarded ballots by cause and constituency in Parliamentary elections 2011

Välj variabler

Nej
2012-03-27
Number, %
2015-05-05
Statistics Finland
120_evaa_105
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Whole country , Urban municipalities , Semi-urban municipalities ,

Valda 0 Totalt 60

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Invalid ballots total , More than one ballot or something unappropriate in the envelope , Irrelevant mark on the envelope of ballot ,

Valda 0 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Description
Quality descriptions
Concepts and definitions
Reviews
Explanation of symbols:
. Category not applicable
.. Data not available or too uncertain for presentation, or subject to secrecy
- Magnitude nil