Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

104 -- 4. Partiernas röstetal och procentuella andelar av rösterna kommunvis i riksdagsvalet 2019 och förändringen jämför med föregåe

Välj variabler

Nej
2019-04-24
antal, %
2019-04-23
Statistikcentralen
140_evaa_104
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela landet , Urbana kommuner , Tätortskommuner ,

Valda 0 Totalt 364

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , SDP , SAF ,

Valda 0 Totalt 22

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Beskrivning
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll
Partier i riksdagsvalen 2019: CENT
Centern i Finland CENT 1991-2019
Centerpartiet 1983-1987
SAF
Sannfinländarna SAF 1999-2019
Finlands Landsbygdsparti FLP 1983-1995
SAML
Samlingspartiet SAML 1983-2019
SDP
Finlands Socialdemokratiska Parti SDP 1983-2019
GRÖNA
Gröna förbundet GRÖNA 1991-2019
Gröna inte som eget parti 1987
Separat valmansförening Gröna 1983, ingick i gruppen övriga
VÄNST
Vänsterförbundet VÄNST 1991-2019
Demokratiska Förbundet för Finlands Folk DFFF 1983-1987
SFP
Svenska folkpartiet i Finland SFP 1983-2019
KD
Kristdemokraterna i Finland KD 2003-2019
Finlands Kristliga förbundet FKF 1983-1999
FKP
Finlands Kommunistiska Parti FKP 1999-2019
KAP
Kommunistiska Arbetarparti - För Fred och Socialism KAP 1991-2019
LIBE
Liberalpartiet - Frihet att välja 2019
Piratp.
Piratpartiet 2011-2019
EOP
Djurrättspartiet 2019
KP
Medborgarpartiet 2019
FP
Feministiska partiet 2019
IP
Självständighetspartiet IP 2007-2019
Förändringskrafterna i Finland FKF 2003
Förbundet för det Fria Finland FFF 1995-1999
Sin
Blå framtid 2019
SKE
Suomen Kansa Ensin 2019
STL
Seitsemän tähden liike 2019
Övriga
Valmansföreningar
Övriga grupper