Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

105 -- 5. Kandidaternas röstetal i storleksordning samt jämförelsetal i riksdagsvalet 2019

Välj variabler

Nej
2019-04-24
antal, %
2019-04-23
Statistikcentralen
150_evaa_105
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Halla-aho Jussi / SAF / Helsingfors valkrets , Rantanen Mari / SAF / Helsingfors valkrets , Packalén Tom / SAF / Helsingfors valkrets ,

Valda 0 Totalt 2 468

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Beskrivning
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll
Uppgift om inval
1=Invald
2=På reservplats
3=Ej invald