Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

5. Kandidaternas röstetal i storleksordning samt jämförelsetal, de invalda är markerade med *

Välj variabler

Nej
2011-04-29
antal, %
2015-05-05
Statistikcentralen
150_evaa_105
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: *Zyskowicz Ben / SAML / Helsingfors valkrets , *Vapaavuori Jan / SAML / Helsingfors valkrets , *Sarkomaa Sari / SAML / Helsingfors valkrets ,

Valda 0 Totalt 2 315

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Beskrivning
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll