Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

7.1 Helsingfors valkrets, kandidaternas röstetal efter kommun och röstningsområde i riksdagsvalet 2015

Välj variabler

Nej
2015-04-30
antal, %
2015-04-27
Statistikcentralen
170_evaa_170
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Eskelinen Riku / CENT / Helsingfors valkrets , Grimm Karl-Mikael / CENT / Helsingfors valkrets , Hietalahti Niina / CENT / Helsingfors valkrets ,

Valda 0 Totalt 269

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 01 Helsingfors valkrets , 091 Helsingfors , 091 001A Kruununhaka A ,

Valda 0 Totalt 165

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Beskrivning
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll
Uppgift om inval:
1=invald
2=på reservplats
3=ej invald