Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

7.2 Uudenmaan vaalipiiri, ehdokkaiden äänimäärät kunnittain ja äänestysalueittain eduskuntavaaleissa 2011

Välj variabler

Nej
2011-04-29
lkm, %
2015-05-05
Tilastokeskus
171_evaa_171
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Akaan-Penttilä Eero / KOK , Anttonen Risto / KOK , Erämaja Elias / KOK ,

Valda 0 Totalt 406

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 02 Uudenmaan vaalipiiri , 018 Askola , 018 001 Keskinen ,

Valda 0 Totalt 390

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Tilaston kuvaus
Laatuseloste
Käsitteet ja määritelmät
Katsaus
Merkintätapojen selitykset:
. tieto on epälooginen esitettäväksi
.. tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen
- ei yhtään havaintoa
Valintatieto:
1=valittu
2=varalla
3=ei valittu