Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

7.4 Satakunta valkrets, kandidaternas röstetal efter kommun och röstningsområde i riksdagsvalet 2015

Välj variabler

Nej
2015-04-30
antal, %
2015-04-27
Statistikcentralen
173_evaa_173
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hautala Päivi-Maria / CENT / Satakunta valkrets , Huhtanen Tapio / CENT / Satakunta valkrets , Ihamäki Pirita / CENT / Satakunta valkrets ,

Valda 0 Totalt 126

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 04 Satakunta valkrets , 050 Eura , 050 001 Kauttua ,

Valda 0 Totalt 109

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Beskrivning
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll
Uppgift om inval:
1=invald
2=på reservplats
3=ej invald