Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

7.9 Norra Savolax valkrets, kandidaternas röstetal efter kommun och röstningsområde i riksdagsvalet 2011

Välj variabler

Nej
2011-04-29
antal, %
2015-05-05
Statistikcentralen
178_evaa_178
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Alho-Törrönen Sirpa / SAML , Berg Nelli / SAML , Eestilä Markku / SAML ,

Valda 0 Totalt 118

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 10 Norra Savolax valkrets , 140 Idensalmi , 140 001 Hernejärvi ,

Valda 0 Totalt 138

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Beskrivning
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll
Uppgift om inval:
1=invald
2=på reservplats
3=ej invald