Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

7.11 Uleåborgs valkrets, kandidaternas röstetal efter kommun och röstningsområde i riksdagsvalet 2015

Välj variabler

Nej
2015-04-30
antal, %
2015-04-27
Statistikcentralen
180_evaa_180
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Jarva Marisanna / CENT / Uleåborgs valkrets , Keränen Niilo / CENT / Uleåborgs valkrets , Kettunen Tuomas / CENT / Uleåborgs valkrets ,

Valda 0 Totalt 165

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 12 Uleåborgs valkrets , 009 Alavieska , 009 001 Kirkonkylä ,

Valda 0 Totalt 238

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Beskrivning
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll
Uppgift om inval:
1=invald
2=på reservplats
3=ej invald