Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

3.4. Satakunnan vaalipiirin valittujen ehdokkaiden ääniosuudet kunnittain eduskuntavaaleissa 2011

Välj variabler

Tilastokeskus
Nej
2011-05-02
%
2015-05-05
Tilastokeskus
vp04_sata
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Eura , Eurajoki , Harjavalta ,

Valda 0 Totalt 21

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Kiuru Krista / SDP , Salonen Kristiina / SDP , Jalonen Ari / PS ,

Valda 0 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Eduskuntavaalit 2011 vaalikarttapalvelu Tilaston kuvaus
Laatuseloste
Käsitteet ja määritelmät
Katsaus
Merkintätapojen selitykset:
. tieto on epälooginen esitettäväksi
.. tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen
- ei yhtään havaintoa
Valintatieto:
1=valittu
2=varalla
3=ei valittu