Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

4.6. Vaalikartta-aineisto äänestysalueittain eduskuntavaaleissa 2011, Lahti

Välj variabler

Tilastokeskus
Nej
2011-05-02
%
2015-05-05
Tilastokeskus
xx6_laht
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 398 001 Keski-Lahti , 398 002 Keskusta , 398 003 Kartano ,

Valda 0 Totalt 26

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Äänestysprosentti , Eniten ääniä saanut puolue , KOK-kannatus ,

Valda 0 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Eduskuntavaalit 2011 vaalikarttapalvelu Tilaston kuvaus
Laatuseloste
Käsitteet ja määritelmät
Katsaus
Merkintätapojen selitykset:
. tieto on epälooginen esitettäväksi
.. tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen
- ei yhtään havaintoa
Eniten ääniä saanut puolue:
1=KESK
2=KOK
3=SDP
4=VAS
5=VIHR
6=KD
7=RKP
8=PS
23=KOK ja SDP tasan
99=Muut