Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

151 -- 9.1. Förhandsväljare efter kön, förhandsröstningsställe och valkrets i riksdagsvalet 2019

Välj variabler

Nej
2019-10-16
antal, %
2019-10-10
Statistikcentralen
910_evaa_151
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela landet , Urbana kommuner , Tätortskommuner ,

Valda 0 Totalt 53

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Alla förhandsröstningsställen, totalt , Kommun-/stadshus , Biblioteket i köpcentrum ,

Valda 0 Totalt 21

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivning
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll