Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

9.1. Advance voters by sex, polling station and constituency in Parliamentary elections 2015

Välj variabler

Statistics Finland
Phone: +358 29 551 1000
Nej
2016-12-13
number
2016-12-13
Statistics Finland
910_evaa_151
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Whole country , Urban municipalities , Semi-urban municipalities ,

Valda 0 Totalt 53

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: All advance polling stations , Municipal/City Hall , Library in shopping centre ,

Valda 0 Totalt 20

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Description
Quality descriptions
Concepts and definitions
Reviews
Explanation of symbols:
. Category not applicable
.. Data not available or too uncertain for presentation, or subject to secrecy
- Magnitude nil