Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

9.2. Personer som röstat på Finlands beskickningar utomlads och fartyg efter kön i riksdagsvalet 2015

Välj variabler

Statistikcentralen
Valstatistik
Telefon: +358 29 551 1000
Nej
2016-12-13
antal
2016-12-13
Statistikcentralen
920_evaa_152
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: TOTALT , Representationer , Fartyg ,

Valda 0 Totalt 98

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivning
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll