Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

3.2 Nylands valkrets, invalda kandidaternas andel av rösträtter efter kommun i riksdagsvalet 2015

Välj variabler

Nej
2015-04-24
%
2015-05-05
Statistikcentralen
Vp02_uusi
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Askola , Borgnäs , Borgå ,

Valda 0 Totalt 25

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Soini Timo / SAF , Stubb Alexander / SAML , Haglund Carl / SFP ,

Valda 0 Totalt 35

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Riksdagsvalen 2015 valkartstjänsten Beskrivning
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll