Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

3.9 Savo-Karelia constituency, elected candidates share of voting rights by municipality in Parliamentary elections 2015

Välj variabler

Nej
2015-04-24
%
2015-05-05
Statistics Finland
Vp09_saka
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Iisalmi , Ilomantsi , Joensuu ,

Valda 0 Totalt 32

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Essayah Sari / KD , Heikkinen Hannakaisa / KESK , Vehviläinen Anu / KESK ,

Valda 0 Totalt 16

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Parliamentary elections 2015 election map service Description
Quality descriptions
Concepts and definitions
Reviews
Explanation of symbols:
. Category not applicable
.. Data not available or too uncertain for presentation, or subject to secrecy
- Magnitude nil