Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

3.9 Savo-Karjalan vaalipiiri, valittujen ehdokkaiden ääniosuudet kunnittain eduskuntavaaleissa 2015

Välj variabler

Nej
2015-04-24
%
2015-05-05
Tilastokeskus
Vp09_saka
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Iisalmi , Ilomantsi , Joensuu ,

Valda 0 Totalt 32

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Essayah Sari / KD , Heikkinen Hannakaisa / KESK , Vehviläinen Anu / KESK ,

Valda 0 Totalt 16

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Eduskuntavaalit 2015 vaalikarttapalvelu Tilaston kuvaus
Laatuseloste
Käsitteet ja määritelmät
Katsaus
Merkintätapojen selitykset:
. tieto on epälooginen esitettäväksi
.. tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen
- ei yhtään havaintoa