Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

3.9 Savolax-Karelens valkrets, invalda kandidaternas andel av rösträtter efter kommun i riksdagsvalet 2015

Välj variabler

Nej
2015-04-24
%
2015-05-05
Statistikcentralen
Vp09_saka
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Idensalmi , Ilomants , Joensuu ,

Valda 0 Totalt 32

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Essayah Sari / KD , Heikkinen Hannakaisa / CENT , Vehviläinen Anu / CENT ,

Valda 0 Totalt 16

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Riksdagsvalen 2015 valkartstjänsten Beskrivning
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll