Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

3.11 Mellersta Finlands valkrets, invalda kandidaternas andel av rösträtter efter kommun i riksdagsvalet 2019

Välj variabler

Nej
2019-04-24
%
2019-04-23
Statistikcentralen
Vp11_kesu
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hankasalmi , Joutsa , Jyväskylä ,

Valda 0 Totalt 23

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Mäkinen Riitta / SDP , Kalmari Anne / CENT , Hakkarainen Teuvo / SAF ,

Valda 0 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Riksdagsvalen 2019 valkartstjänsten Beskrivning
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll