Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

3.12 Oulu constituency, elected candidates share of voting rights by municipality in Parliamentary elections 2015

Välj variabler

Nej
2015-04-24
%
2015-05-05
Statistics Finland
Vp12_oulu
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Alavieska , Haapajärvi , Haapavesi ,

Valda 0 Totalt 38

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Sipilä Juha / KESK , Sarkkinen Hanna / VAS , Tölli Tapani / KESK ,

Valda 0 Totalt 18

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Parliamentary elections 2015 election map service Description
Quality descriptions
Concepts and definitions
Reviews
Explanation of symbols:
. Category not applicable
.. Data not available or too uncertain for presentation, or subject to secrecy
- Magnitude nil