Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

1. Election map data by municipality - Parliamentary elections 2015

Välj variabler

Nej
2015-04-24
%
2015-05-05
Statistics Finland
km_ku
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Whole country , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 318

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Voting turnout , Voting turnout, change from previous elections , Party with the most votes ,

Valda 0 Totalt 22

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Parliamentary elections 2015 election map service Description
Quality descriptions
Concepts and definitions
Reviews
Explanation of symbols:
. Category not applicable
.. Data not available or too uncertain for presentation, or subject to secrecy
- Magnitude nil
Party with the most votes:
1=KOK
2=SDP
3=PS
4=KESK
5=VAS
6=VIHR
7=RKP
8=KD
99=Others
0=Even

Constituency:
0=Whole country
1=Helsinki constituency
2=Uusimaa constituency
3=Varsinais-Suomi constituency
4=Satakunta constituency
5=Region of Åland constituency
6=Häme constituency
7=Pirkanmaa constituency
8=Southeast Finland constituency
9=Savo-Karelia constituency
10=Vaasa constituency
11=Central Finland constituency
12=Oulu constituency
13=Lapland constituency