Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

1. Kartmaterial efter kommun - Riksdagsvalen 2015

Välj variabler

Nej
2015-04-24
%
2015-05-05
Statistikcentralen
km_ku
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela landet , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 318

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Valdeltagande , Förändring i valdeltagande , Det parti som fått mest röster ,

Valda 0 Totalt 22

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Riksdagsvalen 2015 valkartstjänsten Beskrivning
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll
Det parti som fått mest röster:
1=SAML
2=SDP
3=SAF
4=CENT
5=VÄNST
6=GRÖNA
7=SFP
8=KD
99=Övriga
0=Lika

Valkrets:
0=Hela landet
1=Helsingfors valkrets
2=Nylands valkrets
3=Egentliga Finlands valkrets
4=Satakunta valkrets
5=Ålands valkrets
6=Tavastlands valkrets
7=Birkalands valkrets
8=Sydöstra Finlands valkrets
9=Savolax-Karelens valkrets
10=Vasa valkrets
11=Mellersta Finlands valkrets
12=Uleåborgs valkrets
13=Lapplands valkrets