Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

Eduskuntavaalit 2007, ehdokkaiden äänimäärät kunnittain ja äänestysalueittain, Uudenmaan vaalipiiri

Välj variabler

Tilastokeskus
Nej
2007-03-22
lkm, %
2015-05-05
Tilastokeskus
oi57_ehdok02_2007
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Ahvenainen Mikko / KESK , Alkio Mikko / KESK , Auvinen Timo / KESK ,

Valda 0 Totalt 340

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 02 Uudenmaan vaalipiiri , 018 Askola , 018 001 Keskinen ,

Valda 0 Totalt 410

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Ehdokkaan numero , Ennakkoäänet , Äänimäärä yhteensä ,

Valda 0 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Tilaston kuvaus
Laatuseloste
Käsitteet ja määritelmät
Luokitukset
Katsaus

Ehdokkaan valintatieto:
1=valittu
2=varalla
3=ei valittu