Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

Eduskuntavaalit 2003, ehdokkaiden äänimäärät kunnittain ja äänestysalueittain, Kymen vaalipiiri

Välj variabler

Tilastokeskus
Nej
2007-02-08
lkm, %
2015-05-05
Tilastokeskus
oi57_ehdok08_2003
SF_ehdok08
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Harju Kyösti / KESK , Henttonen Irmeli / KESK , Hovi Risto / KESK ,

Valda 0 Totalt 117

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 08 Kymen vaalipiiri , 044 Elimäki , 044 001 Kirkonkylä ,

Valda 0 Totalt 247

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Ehdokkaan numero , Ennakkoäänet , Äänimäärä yhteensä ,

Valda 0 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000