Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

4.2. Kartmaterial efter röstningsområde i riksdagsvalen 2019, Tammerfors.

Välj variabler

Nej
2019-04-24
%
2019-04-23
Statistikcentralen
xx2_tamp
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 837 001 Tammerkoski , 837 002 Keskusta , 837 003 Kaakinmaa ,

Valda 0 Totalt 67

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Valdeltagande , Det parti som fått mest röster , CENT-väljarstödet ,

Valda 0 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Riksdagsvalen 2019 valkartstjänsten Beskrivning
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll
Det parti som fått mest röster:
1=CENT
2=SAF
3=SAML
4=SDP
5=GRÖNA
6=VÄNST
7=SFP
8=KD
99=Övriga
0=Lika stort