Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

4.9. Election map data by voting district in the Parliamentary elections 2015, Pori.

Välj variabler

Nej
2015-04-24
%
2015-05-05
Statistics Finland
xx9_pori
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 609 001 Keskikaupunki , 609 002 Teljä ja Malminpää , 609 003 Itätulli ,

Valda 0 Totalt 35

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Voting turnout , Party with the most votes , KOK-Proportion of votes cast ,

Valda 0 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Parliamentary elections 2015 election map service Description
Quality descriptions
Concepts and definitions
Reviews
Explanation of symbols:
. Category not applicable
.. Data not available or too uncertain for presentation, or subject to secrecy
- Magnitude nil
Party with the most votes:
1=KOK
2=SDP
3=PS
4=KESK
5=VAS
6=VIHR
7=RKP
8=KD
99=Others