Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11in -- Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis, 1999Q1-2019Q1

Välj variabler

Statistikcentralen. Ekonomi- och miljöstatistik. rahoitus.tilinpito@stat.fi
Ja
2019-06-20
Trend, milj. eur:
milj. euroa
Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad, milj. eur:
milj. euroa
Ursprunglig, mil. eur:
milj. euroa
2019-09-20
2018-12-20
Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis, Statistikcentralen
001_11in_2019q1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: P11R Marknadsproduktion , P12R Produktion för egen slutlig användning , P131R Försäljning av icke-marknadsprodukter ,

Valda 0 Totalt 37

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1999Q1 , 1999Q2 , 1999Q3 ,

Valda 1 Totalt 81

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik

Uppgifter

Trend, milj. eur

Trend, milj. eur

Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad, milj. eur

Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad, milj. eur

Ursprunglig, mil. eur

Ursprunglig, mil. eur