Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

001 -- Konsumentbarometerns tidsserier 1995-2019

Välj variabler

Statistikcentralen
Pertti Kangassalo, telefon: 029 551 3598
Tuomas Parikka, telefon: 029 551 3276
Nej
2019-04-29
Nettotal, % av personerna/hushållen
2019-05-27
2000-01-01
Statistikcentralen
kbar_001_201904
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 , A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 , A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 ,

Valda 0 Totalt 161

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 1 Totalt 25

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Januari , Februari , Mars ,

Valda 0 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Från och med januari 2019 insamlas följande uppgifter inte längre: användningsändamål för sparande (D31-D37), placeringsformer för besparingar (D41-D47), användningsändamål för lån (D61-D66), bostadsreparationer (E61).