Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

901 -- Egnahemshus index 2005=100

Välj variabler

Nej
2017-03-06
euro/kvadratmeter
2017-03-06
Statistikcentralen
kihi_901_2016q4
StatFin
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 1 Totalt 12

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela landet , Huvudstadsregionen , Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen) ,

Valda 0 Totalt 12

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Nominellt prisindex , Realprisindex , Medelpris €/m² ,

Valda 0 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Taulukkoon on lisätty vuoden 2016 lukumäärätiedot 2017 klo